Zuiderlaan de mooiste buurt van Aalten


 23 october 2017                                                           Foto's aangeleverd door Baukje en Dick

Op deze datum is onze buurt uitgebreid met de geboorte van Sophie. Sophie is de dochter van Stefanie en GerJan Doornink Zuiderlaaan 1. Op 24 october hebben we met enkele buren een ooievaar geplaatst. We wensen de familie Doornink veel vreugde en plezie toe met de kleine telg. Enkele foto's van het plaatsen van de ooievaar vindt u onder de de link: 2017 Diversen

26 augustus 2017                                                         Foto's aangeleverd doorBaukje

Op zaterdag 26 augustus hebben we ons jaarlijkse buurtfeest gehouden, dit jaar georganiseerd door Baukje, Odette en Stefanie. We werden om 2 uur verwacht aan de prairieweide in de Zuiderlaan, maar dan wel verkleed als echte cowboys. Er werd wel wat van ons verwacht. Verdeeld over 3 groepen moesten we ons eigen onderkomen bouwen, bestaande uit: een tent, paarden, een totempaal en de benodigde huisraad. Het weer was  goed en de sfeer zat er goed in, ook de inwendige mens was niet vergeten. Kortom een zeer geslaagd buurtfeest. Foto's hiervan vindt u onder de link:                         2017 Buurtfeest

29 april 2017                                                                   Van: Baukje-Angelien-Harry

.Op zaterdag 29 april hebben we onze Bingoavond gehouden. Dit jaar georganiseerd door Janien, Linda en  Angelien. De Bingo werd gehouden in de kantine van korfbalvereniging Aladna aan de Bocholtsestraatweg. Het was een zeer geslaagde avond met een geweldige opkomst. We werden ontvangen met een kop koffie/thee en een broodje hamburger. Hierna opende Janien de Bingo gespeeld op een wijze die voor de meeste van ons nog onbekend was. De avond werd afgesloten met een drankje naar keuze. Foto's van deze Bingo onder de link:              2017 Bingoavond

  1 maart 2017                                                                           Van: Baukje - Dick

 Op  vrijdag 24 februari 2017 hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens de  vergadering droeg Alex Testerink (voorzitter) zijn functie over aan Mariet Quist. Dit ging gepaard met een passend boeket bloemen. Ook zijn er twee nieuwe algemene leden aan het bestuur toegevoegd, te weten: Odette Ruesink en  Linda Heusinkveld. Twee nieuwe bewoners van de Zuiderlaan hebben zich als lid aangemeld. Het zijn de families: Kim, Simon en Finn Overrmaat en Dinie en Wim te Paske. We hopen dat ze zich snel thuisvoelen in onze straat. Na afhandeling van het huishoudelijk gedeelte was er een gezellig samenzijn. Foto’s van deze avond vindt u onder de link: 2017 Jaarvergadering

 18 november 2016,                                          Van: Harry - Dick

 Op 27 augustus hebben we ons buurtfeest gehouden. Deze keer georganiseerd door Henk Jentink-     Harry Tekampe –Bram Quist en Femke Tolkamp. We werden uitgenodigd op het terrein van korfbalvereniging  Aladna aan de Bocholtsestraatweg, hier werden we ontvangen met koffie en konden we deelnemen aan diverse spelen. Onder het spelen  konden we genieten van een drankje. Het buurtfeest werd afgesloten met een buffet, voor de liefhebbers was er nog tijd om wat na te praten onder het genot van een drankje. We kijken terug op een prachtig feest. Foto’s van deze dag kun je vinden onder de link: 2016 Buurtfeest

  !2 februari 2016                                              Van: Jan - Harry

 In de Koppelkerk te Bredevoort is een expositie van de schilder Piet te Lintum, waarvoor we als buurt werden uitgenodigd. Iedereen die interesse had om er naar toe te gaan kon zich opgeven. En die interesse was er. Veel van onze leden waren deze avond aanwezig. We werden ontvangen met een kop koffie en kregen een korte lezing over het leven van de in Aalten geboren schilder Piet te Lintum. Hierna konden we de schilderstukken bekijken en kregen we uitleg van de heer Ton Schoorlemmer die op boeiende wijze hierover kon vertellen. Voor veel van de aanwezigen waren er herkenningspunten. Heel interessant! De avond werd afgesloten met een  drankje een fotoreportage vind u onder:             '2016 Expositie'

 29 januari 2016                                              Van:Jan - Harry

Zoals gebruikelijk hebben we in de laatste week van januari onze jaarvergadering gehouden Na het huishoudelijk gedeelte werd er stilgestaan bij de bestuurswisseling in het afgelopen jaar. Onze secretaresse Jessie te Grotenhuis heeft haar functie overgedragen aan Marijke Corporaal. Ze krijgt een presentje aangeboden en een bedankje voor haar jarenlange inzet voor de buurtvereniging. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van hapje en een drankje  Enkele foto’s vindt u in de map '2016 Jaarvergadering'..

9 december 2015                                           van: Roel - Odette

Op 9 december 2015 is Jinte geboren. Jinte is de dochter van Baukje Ruesink en Thijs van Wijk Zuiderlaan 22, Aalten. Wij feliciteren Baukje en Thijs met dit jonge leven. Door de naaste buren en famile is er een ooievaar geplaatst, waarvan wij u enkele foto’s laten zien. U kunt deze vinden onder de link: '2015 Diversen'


4 december 2014                                        van:  Jessie – Dick, dece

De gemeente Aalten heeft op 4 december een aanvang gemaakt met het kappen van de Platanen in onze straat. De werkzaamheden verliepen vlot. Op 15 december werd begonnen met de aanplant van de nieuwe bomen (Valse Christusdoorn). Een overzicht van de werkzaamheden vindt u in het fotoalbum onder: 'Bomen kappen'

7 maart 2014

van: Angelien Tekampe

Jan, Marijke, Harry en Angelien zijn zondag 2 maart naar  de Fam. Lind in Alkmaar geweest. Het is alweer vijf jaar geleden dat ze uit de achterhoek zijn vertrokken en zich in Alkmaar hebben gevestigd. Het gaat hun supergoed alleen ze missen de tuin, maar op ong. 15 min fietsafstand hebben ze het strand er voor terug gekregen. Namens de hele familie moet iedereen de groetjes hebben. Foto's bijgevoegd, zie album '2014 Diversen'

.

24 oktober 2013

van: Harry Tekampe

Het heeft even geduurd, maar de foto's van het buurtfeest zijn geplaatst onder het fotoalbum '     2013 Buurtfeest'

13 augustus 2013

van: Angelien Tekampe

Op 18 juli is de zoon van Linda en Barry geboren: Tijmen.
Angelien stuurde wat foto's van het plaatsen van de ooievaar (zie album zuiderlaan.nl
Welkom in de buurt Tijmen!