Welkom bij de mooiste buurt van Aalten:
                                          de Zuiderlaan

 

29 april 2017                                                     Van: Baukje-Angelien-Harry

 Op zaterdag 29 april hebben we onze Bingoavond gehouden. Dit jaar georganiseerd door Jantine, Linda en Angelien. De Bingo werd gehouden in de kantine van korfbalvereniging Aladna aan de Bocholtsestraatweg. Het was een zeer geslaagde avond met een geweldige opkomst. We werden ontvangen met een kop koffie/thee en een broodje hamburger. Hierna opende Jantine de Bingo, gespeeld op een wijze die voor de meeste van ons nog onbekend was. De avond werd afgesloten met een drankje naar keuze. Foto's van deze Bingo onder de link: 2017 Bingoavond1 maart 2017                                                   Van: Baukje - Dick

Op  vrijdag 24 februari 2017 hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens de vergadering droeg Alex Testerink (voorzitter) zijn functie over aan  Mariet Quist. Dit ging gepaard met een passend boeketje bloemen. Ook zijn er twee nieuwe algemene leden aan het bestuur toegevoegd, nl. Odette Ruesink en Linda Heusinkveld. Twee nieuwe bewoners van de Zuiderlaan hebben zich als lid aangemeld. Het zijn de families: Kim, Simon en Finn Overmaat en Dinie en Wim te Paske. We hopen dat ze zich snel thuisvoelen in onze straat. Na afhandeling van het huishoudelijk gedeelte was er een gezellig samenzijn. Foto’s van deze avond vindt u onder de link: 2017 Jaarvergadering


18 november 2016,                                          Van: Harry - Dick

Op 27 augustus hebben we ons buurtfeest gehouden. Deze keer georganiseerd door Henk Jentink - Harry Tekampe – Bram Quist – Femke Tolkamp. We werden uitgenodigd op het terrein van korfbalvereniging Aladna aan de Bocholtsestraatweg, hier werden we ontvangen met koffie en konden we deel nemen aan diverse spelen. Onder het spelen  konden we genieten van een drankje. Het buurtfeest werd afgesloten met een buffet, voor de liefhebbers was er nog tijd om wat na te praten onder het genot van een drankje. We kijken terug op een prachtige dag. Foto’s van deze dag kun je vinden onder de link: 2016 Buurtfeest


!2 februari 2016                                              Van: Jan - Harry

In de Koppelkerk te Bredevoort is een expositie van de schilder Piet te Lintum, waarvoor we als buurtvereniging werden uitgenodigd. Iedereen die interesse had om er naar toe te gaan kon zich opgeven. En die interesse was er. Veel van onze leden waren deze avond aanwezig. We werden ontvangen met een kop koffie en kregen een korte uitleg over het leven van de in Aalten geboren schilder Piet te Lintum. Hierna konden we de schilderstukken bekijken en kregen we uitleg van de     heer Ton Schoorlemmer die op boeiende wijze hierover kon vertellen. Voor veel van de aanwezigen waren er herkenningspunten. Heel interessant! De avond werd afgesloten met een drankje.   ​             Een fotoreportage vind u onder: '2016 Expositie'


29 januari 2016                                              Van:Jan - Harry

Zoals gebruikelijk hebben we in de laatste week van januari onze jaarvergadering gehouden. Na het huishoudelijk gedeelte werd er stilgestaan bij de bestuurswisseling in het afgelopen jaar. Onze secretaresse Jessie te Grotenhuis heeft haar functie overgedragen aan Marijke Corporaal. Zij krijgt een presentje aangeboden en een bedankje voor haar jarenlange inzet voor de buurtvereniging. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van hapje en een drankje.                         Enkele foto’s vindt u in de map '2016 Jaarvergadering'..


9 december 2015                                           van: Roel - Odette

Op 9 december 2015 is Jinte geboren. Jinte is de dochter van Baukje Ruesink en Thijs van Wijk Zuiderlaan 22, Aalten. Wij feliciteren Baukje en Thijs met dit jonge leven. Door de naaste buren en familie is er een ooievaar geplaatst, waarvan wij u enkele foto’s laten zien. U kunt deze vinden onder: '2015 Diversen'

 21 0ktober 2015                                             van Harry - Angelien

Is de datum dat op Zuiderlaan 9, Noud werd geboren. Noud is de zoon van Barry Wensink en Linda Heusinkveld. We wensen Barry, Linda en Tijmen veel geluk en plezier met deze kleine telg. Het houdt onze buurt levendig. Bij een geboorte hoort een ooievaar. Deze werd geplaatst door de naaste buren.   De hierbij horende foto’s vindt u onder  '2015 Diversen' 

 29 augustus 2015                                        van: Harry -Angelien - Dick

Op zaterdag 29 augustus hebben we ons buurtfeest gevierd. Dit jaar voorbereid door Stien en Rinus – Jantien en Henry – Marga en Alex. Het was prachtig weer. We verzamelden ons bij Jantien en Henry en vertrokken per fiets richting “De Vennebulten”. Hier aangekomen werden we verdeeld in groepjes van 3 personen en kregen de opdracht de juiste spreekwoorden of gezegden op te schrijven behorend bij de 25 voorwerpen die op het terrein waren neergelegd. Het vervolg van de dag werd gehouden in de tuin van Marga en Alex. Onder het genot van een drankje en een buffet hebben we genoten tot laat in de avond. Het was een zeer geslaagde dag.  Buurtfeest 2015

1 maart 2015                                                van:  Harry - Dick

Vanaf 1 maart 2015 is de woning Zuiderlaan 1 weer bewoond, Gerjan en Stéphanie Doornink hebben hun woning in Barlo verwisseld en hebben hier hun intrek genomen. Op 13 maart 2015 is hun zoon Bram geboren. Gerjan en Stéphanie hebben aangegeven dat ze weer lid willen worden van onze buurtvereniging. Hartelijk welkom. Bij de geboorte van een baby hoort natuurlijk een ooievaar, deze hebben we geplaatst op 17 maart, de foto's hiervan vindt u in het fotoalbum  onder '2015 Diversen'

 

4 december 2014                                        van:  Jessie - Dick

De gemeente Aalten heeft op 4 december een aanvang gemaakt met het kappen van de Platanen in onze straat. De werkzaamheden verliepen vlot. Op 15 ecember werd begonnen met de aanplant van de nieuwe bomen (Valse Christusdoorn). Een overzicht van de werkzaamheden vindt u in het fotoalbum onder: 'Bomen kappen'


7 maart 2014 van: Angelien Tekampe

Jan, Marijke, Harry en Angelien zijn zondag 2 maart naar Alkmaar naar de Fam. Lind geweest. Het is alweer vijf jaar geleden dat ze uit de achterhoek zijn vertrokken en zich in Alkmaar hebben gevestigd. Het gaat hun supergoed alleen ze missen de tuin,maar op ong. 15 min fiets afstand hebben ze het strand er voor terug gekregen. Namens de hele familie moet iedereen de groetjes hebben.

Een foto is bijgevoegd, zie album '2014 Diversen'


24 oktober 2013 van: Harry Tekampe

Het heeft even geduurd, maar de foto's van het buurtfeest zijn geplaatst onder het fotoalbum '2013 Buurtfeest'


13 augustus 2013 van: Angelien Tekampe

Op 18 juli is de zoon van Linda en Barry geboren: Tijmen.
Angelien stuurde wat foto's van het plaatsen van de ooievaar (zie album zuiderlaan.nl

Welkom in de buurt Tijmen!


Ga naar het Archief voor de oude nieuwsberichten.